კატეგორიები

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ხბოს რეანიმატოლოგი (ფილტვების ფორსირებით ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი)

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი)

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი) 50 მლ

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ფიურსტენბერგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ხურგის

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის კანულა