კატეგორიები

ფურების დაბმის სისტემები Tied stalls

ფურების თავისუფლად დგომის შენახვის სისტემები, free stalls

მეცხოველეობის ფერმიდან ნაკელის გამტანი სისტემები

კომფორტ კლიმა, მაღალი მოცულობის და დაბალი სიჩქარის