კატეგორიები

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი) 50 მლ

ვეტერინალური საინექციო ნემსები HSW FINE-JECT®

ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები