კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით

მრგვალი ჯაგრისი რძის ცისტერნებისთვის

ცხოველების ცოცხალი წონის საზომი ბაფთა, ღორი და ძროხა

სადეზინფექციო ხალიჩები

ორმაგ განყოფილებიანი ვაკუუმ შემფუთი დანადგარი VPM-550

ორმაგ განყოფილებიანი ვაკუუმ შემფუთი დანადგარი VPM-700