კატეგორიები

ტეფლონის საფარიანი რძის და ხსენის გამათბობელი ხბოებისთვის

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART

ესტრუს (ხურვის) გამომვლენი დამხმარე მოწყობილობა

მაკეობის დეტექტორი HK

მაკეობის სწრაფი ტესტერი, დათესვლიდან 35 დღეში

ხბოს ინდივიდუალური სახლი მსუბუქი ღობით

ხბოს ინდივიდუალური სახლი მსუბუქი ღობით

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ხბოს რეანიმატოლოგი (ფილტვების ფორსირებით ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი)