კატეგორიები

თხევადი აზოტი N2

დიუარებში თხევადი აზოტის დონის საზომი ჯოხი, დანაყოფებით

თეთრი, 65 მმ დიამეტრის გობლეტი

თეთრი, 35 მმ დიამეტრის გობლეტი

გობლეტი დიამეტრით 13 მმ