კატეგორიები

BONSILAGE ALFA სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია, რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები პარკოსნებისთვის

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

ვერტიკალური ტიპის საკვების შემრევ დამრიგებელი SILOKING TrailedLine Classic Compact 8

სამ შრიანი სპეციალიზირებული საფარები სასილოსე ტრანშეებისთვის B/W SILOSOL

დასასილოსებელი მასისთვის განკუთვნილი ვაკუუმის 40µ საფარი

სამ შრიანი სპეციალიზირებული საფარები სასილოსე ტრანშეებისთვის B/W SILOSOL

დასასილოსებელი მასისთვის განკუთვნილი ვაკუუმის 40µ საფარი

დაცული ცხიმები - მაღალპროდუქტიული ფურებისთვის SCHAUMANN Energy

ვერტიკალური ტიპის საკვების შემრევ დამრიგებელი SILOKING TrailedLine Classic Compact 8