კატეგორიები

სანაშნე უშობლები სიმენტალური ჯიშის Fleckvieh

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss