კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით

მრგვალი ჯაგრისი რძის ცისტერნებისთვის

სპეციალიზირებული ტყვიები ცხოველთა გასათიშად

ცხოველთა გასათიში აპარატი Blitz

ცხოველების ცოცხალი წონის საზომი ბაფთა, ღორი და ძროხა