კონსულტაციები

 კავკასიის გენეტიკა გთავაზობთ სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებას

თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩვენი პროფესიონალები გაგიწევენ კონსულტაცებს მეცხოველეობის მიმართულების სხვადასხვა საკითხებზე -ფერმის მენეჯმენტი, ცხოველთა კვება, მოვლა -შენახვა, კომფორტი, ვეტერინარია და სხვა.