აღჭურვილობის მონტაჟი და ექსპლუატაციის შემდგომი სერვისი

ვახორციელებთ აღჭურვილობის მონტაჟი და ექსპლუატაციის შემდგომი სერვისს:

  • ფერმის სრულ აღჭურვას და ექსპლოატაციის შემდგომ სერვისი; 
  • რძის საწველი სისტემების 24/7 მომსახურეობა;