კატეგორიები

ვინილის ერთჯერადი ხელთათმანები

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ვეტერინალური, გინეკოლოგიური ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop მხარის დამცავით

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ღორის ხელოვნური დათესვლის ლურჯი კათეტერი SafeBlue Foamtip® დრეკადი მილოვანი 33 სმ-ნი დამაგრძელებელით

ტემპერატურული მაკონტროლირებელი სტაციონალური მაცივრებისთვის Klima Kit, 230 V

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

ვინილის ერთჯერადი ხელთათმანები

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ერთჯერადი (გინეკოლოგიური) ხელთათმანები VETbasic

ვეტერინალური, გინეკოლოგიური ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop მხარის დამცავით

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ღორის ხელოვნური დათესვლის კათეტერი Spirette®, სპირალური ფორმის ხუფიანი სახელურით

ღორის ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ClearGlide®, ხუფიანი სახელურით.

ღორის ხელოვნური დათესვლის ლურჯი კათეტერი Foamtip Safelock®

ღორის ხელოვნური დათესვლის ლურჯი კათეტერი SoftGilt catheter, (ნეზვებისთვის)

ღორის ხელოვნური დათესვლის კათეტერი SafeBlue Spirette®, სპირალური ფორმის