კატეგორიები

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART

ესტრუს (ხურვის) გამომვლენი დამხმარე მოწყობილობა

მაკეობის დეტექტორი HK

მაკეობის სწრაფი ტესტერი, დათესვლიდან 35 დღეში

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ხბოს რეანიმატოლოგი (ფილტვების ფორსირებით ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი)

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური