კატეგორიები

ბუღის ცხვირის უმაღლესი ხარისხის რგოლი

ცხვირის მაშა თოკით პირუტყვის ფიქსაციისთვის

ბუღის ტყავის საბელი

სიზალის ხამუთი რგოლით (ძროხის საბელი)