კატეგორიები

ესტრუს (ხურვის) გამომვლენი დამხმარე მოწყობილობა

პროდუქციის კოდი:10250

ხურვის გამომვლენი მოწყობილობა

  • დაგეხმარებათ გამოავლინოთ საუკეთესო დრო დათესვლისთვის და შეჯვარებისთვის;
  • მოწყობილობა აკონტროლებს ცვლილებებს ვაგინალურ გადმონადენში ოვულაციური ციკლის დროს ელექტროწინაღობის გაზომვის მეთოდის გზით. მომშენებელს ეძლევა ოვულაციის ზუსტი დროის განსაზღვრის შესაძლებლობა.
  • მოყყობილობა შესაძლებელია აგრეთვე გამოყენებულ იქნეს როგორც მაკეობის დადასტურების მიზნოთ, მაკეობის ადრეულ სტადიაზე, განაყოფიერებიდან 19 - 23 დღის შემდეგ.
  • ხელსაწყო დაგეხმარებთ თავიდან აიცილოთ დროისა და ფინანსური (ზედმეტი სპერმა დოზები) დანახარჯი და შეამციროთ მშობიარობის და შემდგომი მაკეობის პერიოდის დრო.

ტექნიკური მახასიათებლები         

ძაბვა: 9 V

მოიხმარს: 8  mA

წონა: 300 გრ

ჩვენება: LCD, 3 ციფრი

სზომი ერთეული: 10 ერთეული =1 Ohm (1 ერთეული = 0,1 Ohm)

გაზომვის დიაპაზონი: 0, 1990 ერთეული

ფასი : 0 GEL

ტეფლონის საფარიანი რძის და ხსენის გამათბობელი ხბოებისთვის

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART