კატეგორიები

ბლაგვი პინცეტი ხგ. პაიეტებისთვის, 15სმ, უჟანგავი მეტალი

სწორი პინცეტი 25 სმ, უჟანგავი მეტალი

სწორი პინცეტი 25 სმ, უჟანგავი მეტალი

სწორი პინცეტი 25 სმ, უჟანგავი მეტალი

პროფესიონალური მრავალთავაკებია ტროაკარის ნაკრები

პროფესიონალური მრავალთავაკებია ტროაკარის ნაკრები

პროფესიონალური მრავალთავაკებია ტროაკარის ნაკრები

ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები

ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები

ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები

ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები

ვეტერინალური ინსტრუმენტების ნაკრები

ვეტერინალური ინსტრუმენტების ნაკრები

ვეტერინალური ინსტრუმენტების ნაკრები

ვეტერინალური ციფრული თერმომეტრი

ვეტერინალური ციფრული თერმომეტრი დიდი ეკრანით

პროფესიონალური ვეტერინალური ციფრული თერმომეტრი topTEMP

უსისხლოდ საკასტრაციო მაშა, ბურდიზო, პატარა