კავკასიის გენეტიკა - ქვეყნის უმთავრესი მიმწოდებელი მეცხოველეობის სფეროში ფერმის აღჭურვილობის, რძისა და ხორცის წარმოება-გადამუშავების, სანაშენე საქმისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით...

კოლოსტრომეტრი - ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

კოლოსტრომეტრი ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

რეფრაქტომეტრი

ხსენის ხარისხის განსაზღვრა რეფრაქტომეტრი