კოლოსტრომეტრი - ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

კოლოსტრომეტრი ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

რეფრაქტომეტრი

ხსენის ხარისხის განსაზღვრა რეფრაქტომეტრი

614HO14220 S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET

614HO14220 S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET

7HO12587 MR D APPLE DIAMONDBACK

7HO12587 MR D APPLE DIAMONDBACK HO840003013721049

ProfiStreu LB - აქტიური დამცავი კულტურების შემცველი ჰიგიენურ ფხვნილი

ProfiStreu LB აქტიური დამცავი კულტურების შემცველი ჰიგიენურ ფხვნილი

ემბრიონების გადანერგვა უკვე ყველასათვის ხელმისაწვდომია!

ემბრიონების გადანერგვა უკვე ყველასათვის ხელმისაწვდომია!

ღორის ხელოვნური განაყოფიერება უკვე შესაძლებელია!

ღორის ხელოვნური განაყოფიერება უკვე შესაძლებელია!

ესტონეთში ქართველი ვეტერინარების გადამზადება გრძელდება

ესტონეთში ქართველი ვეტერინარების გადამზადება გრძელდება

პერსპექტიული ფერმერული მეურნეობები

პერსპექტიული ფერმერული მეურნეობები, ცხოველთა ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და ფერმის თანამედროვე აღჭურვილობა