რეფრაქტომეტრი

რეფრაქტომეტრი

 

  • ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის;
  • გამოსადეგია ძროხის და ცხენის ხსენის ხარისხის განსაზღვრისათვის;
  • ხსენის ხარისხის დონე შესაძლებელია სწრაფად განისაზღვროს მაღალი სიზუსტით ობიექტივში მხოლოდ ერთი გახედვით;
  • ძალიან კარგი ხარისხის ხსენი > 30 Brix % - გამოსადეგია კვებისთვის;
  • კარგი ხარისხის ხსენი 20 – 30 Brix % - გამოსადეგია კვებისთვის;
  • ცუდი ხარისხის < 20 Brix % - უვარგისია კვებისთვის;

 

აქსესუარები: პიპეტი; სახრახნისი; ტილო; ჩანთა.