თამარ ყაჭაშვილი

თამარ ყაჭაშვილი

პრეზიდენტი

 

 

გიორგი ხატიაშვილი

გიორგი ხატიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

დიმიტრი კვირიკაშვილი

დიმიტრი კვირიკაშვილი

გენერალური მენეჯერი

d.kvirikashvili@caucasusgenetics.ge

სოფიო გუგენიშვილი

სოფიო გუგენიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

s.gugenishvili@caucasusgenetics.ge